گردونه ی ایلیا خانجانی گروه ارین خاک ایرانیان
ایلیا خانجانی (تبلیغ)

لوله زهکشی پلی اتیلنی و upvc

اولین تولید کننده ی لوله های زهکشی دو طرفه و سه طرفه و چهار طرفه شیار پلی اتیلنی و upvc در ابعاد و تحمل فشار های متفاوت شماره های تماس: 09358597080 ایلیا خانجانی - اولین تولید کننده ی لوله های زهکشی دو طرفه و سه طرفه و چهار طرفه شیار پلی اتیلنی و upvc در ابعاد و تحمل فشار های متفاوت شماره بیشتر ..

 |